Info for medlemmer

Information!
Når du som medlem af SJAA logger på med dit brugernavn og password,
så kommer der andre menuer frem!

 

 

Etiske regler for Sønderjyllands Amatørarkæologer.

Ønsker du at undersøge en mark, sørg da for at få lodsejerens tilladelse. Er jorden forpagtet må forpagteren også spørges, da det er hans afgrøde.

Skulle du være så usandsynlig heldig at finde en skat, (f.eks. en samling mønter) skal museet orienteres hurtigst muligt, så det videre forløb kan planlægges. Det kan være meget vigtigt, at fundstedet bliver besigtiget af en arkæolog, før vigtige observationer går tabt. Forsøg aldrig selv at grave en skat op. Efter aftale med museet orienteres ejeren.

Det er en god ide at fortælle ejeren, hvordan fundene bliver behandlet, dvs. opmåling, aflevering og registrering på Sønderjyllands Museum - Arkæologi Haderslev, som videresender fundene til Nationalmuseet. Her afgør man, hvad der kan erklæres danefæ og godtgørelsens størrelse, hvorefter svar sendes til finder. Dette kan tage meget lang tid. 

Mål altid fundene op. Normalt med GPS eller målebånd og mål hellere for meget end for lidt.

Museet  bruger målesystemet WGS 84 - det samme gør vi.

Specielle fund – som for eksempel danefæ – afleveres straks. Vigtigt!! Gør ikke forsøg på at afrense fundet. Særlig vigtig er aflevering, hvis fundet er i dårlig stand – da må det hurtigst muligt i kyndige hænder.

Er du i tvivl om et funds betydning kontaktes museet i Haderslev.

Vigtigt:

Graver du metalaffald op, det være sig hegnstråd, øldåser og .lign. så lad det ikke ligge, men tag det med dig til senere anbringelse i diverse affaldscontainere.

Huller skal selvfølgelig dækkes pænt til igen.

Respekter fredede fortidsminder – det være sig gravhøje, voldsteder og lign. Der må ikke søges nærmere end 2 m.

Husk endelig diverse tilladelser.

Når man er ude med detektor, møder man ofte mennesker som interesseret spørger til, hvad man foretager sig. Fortæl venligt om det – fortæl du er medlem af en forening og at du samarbejder med museet. Vis hvad du har fundet og fortæl hvad der skal ske med det ( hvis du har evt. danefæ).

Vi må huske på, at vi kommer som repræsentanter ikke alene for vores forening, men faktisk for  hele den arkæologiske verden

Joomla Template - by Joomlage.com