Info for medlemmer

Information!
Når du som medlem af SJAA logger på med dit brugernavn og password,
så kommer der andre menuer frem!

 

 

”Sønderjyllands Amatørarkæologer”  blev stiftet i 1966.

Initiativtagerne var K. Larsen fra Bov, postmester Vedsted Hansen, Gram og kroejer Peter Dall,   Christiansdal, nogle garvede oldsagssamlere.

Flere kom til og i disse år blev mange gode samlinger skabt.

Lige siden foreningens start har der været et tæt og godt samarbejde med Museum Sønderjylland, Arkæologi Haderslev.

Fra 1991 til 2009 var museumsinspektør Erik Jørgensen tilknyttet foreningen og under hans ledelse foretog amatørerne udgravninger i bl.a. Lønt og Uldal.

Nu hedder vores kontaktperson til museet museumsinspektør Anne Birgitte Sørensen, og under hendes vejledning er et lille hold amatørarkæologer i færd med at færdiggøre registreringen af vore fund fra de førnævnte lokaliteter.

Museet har velvilligt stillet et klublokale til rådighed for os og her foregår dette arbejde.

I dag er graveskeen udskiftet med en metaldetektor. Vi har vi et stort velfungerende hold detektorførere, som bruger megen tid i marken. Fund vises og evt. afleveres til  museet i Haderslev.

Det kan være en ensom hobby at være detektorfører. Det er rart at møde ligesindede og diskutere fund, detektor m.m. Derfor afholder vi et par årlige træf  + 1 træf  der arrangeres af museet, hvor man i tæt kontakt med arkæologen afsøger en lokalitet systematisk og samtidig får god vejledning i indsamling og registrering af metalfund.

Hvert år inviteres vi til en arkæologisk aften, hvor museets arkæologer fortæller om årets udgravninger. Her er der også lejlighed til at aflevere fund.

Vi udsender  årligt 3 nyhedsbreve  – ellers foregår  al kommunikation over nettet. Nyheder, foredrag og træf kan hurtigt formidles denne vej.

Vi har en gensidig støtteforeningsaftale med Nydamselskabet.

Joomla Template - by Joomlage.com